WoonEnergie_239A.jpg

Voorwaarden

Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren. Daarom geven wij u snel en gemakkelijk inzicht in onze voorwaarden.

Onze Modelcontractvoorwaarden wijzigen per 16 mei 2022. U vindt de oude Modelcontractvoorwaarden hier. De nieuwe Modelcontractvoorwaarden vindt u hieronder.

Ons Voorwaardenoverzicht wijzigt per 12 september 2022. U vindt het oude Voorwaardenoverzicht geldig tot 12 september 2022 hier. Het nieuwe Voorwaardenoverzicht vindt u hieronder.

Het voorwaardenoverzicht

Voorwaardenoverzicht

De belangrijkste punten uit onze voorwaarden vindt u ons voorwaardenoverzicht.

Modelcontract voorwaarden

Modelcontractvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing als u het modelcontract afsluit bij ons.

Algemene Voorwaarden Consumenten

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedereen die een stroom en/of gas overeenkomst afsluit met WoonEnergie

Kwaliteitscriteria van WoonEnergie

Kwaliteitscriteria

Om de service continue te verbeteren, hebben we kwaliteitscriteria opgesteld.

Gedragscode Consument en Energieleverancier

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2020

Hierin staat dat alle energieleverancier u altijd op een goede manier behandelen.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters

Gedragscode Leverancier slimme meters

Hierin staat hoe we omgaan met de meetgegevens die we van onze klanten, vanuit de slimme meter ontvangen.

Naleven gedragscode Slimme Meter

Verklaring naleving Gedragscode leveran...s Slimme Meters

Hierin staat dat we de Gedragscode Slimme Meters naleven. En dat we zorgvuldig omgaan met de meetgegevens.

Annuleren

Modelformulier voor ontbinding/herroeping

Dit formulier gebruikt u als u uw overeenkomst wilt annuleren.

Opzegvergoeding

Voorwaarden uitbetalen opzegvergoeding

Hierin staan de voorwaarden voor het uitbetalen van de opzegvergoeding door WoonEnergie